Istoric Personalități Muzee Case memoriale Statui și busturi Biserici și mănăstiri
Hoteluri Hosteluri Pensiuni Campinguri Altele
Restaurante şi Cafenele
Grădina zoologică Teatru Cinematograf Centru Spa Parcuri Cluburi Cazinouri
Căi de acces: Rutiere Feroviare

Bârlad: Gări Autogări Taxi Închirieri auto

Județ: Gări Autogări Taxi Închirieri auto
Prefectură Consiliul Județean Primării Servicii deconcentrate
Spitale Cabinete individuale Farmacii Saloane de înfrumusețare
Creșe Grădinițe Grădinițe private Școli Licee Învățământ superior
Centre de informare turistică Agenții de turism
IMAG6229

Mănăstirea Florești

Mănăstirea Florești este situată la 38 km nord de Municipiul Bârlad și 30 km de Municipiu Bârlad, la baza dealurilor Poieneștilor, la întâlnirea vâlcelelor Lunca și Humăria, între dealuruile Micești, Cobotoaiei și Poienești. Terenul mănăstirii este străbătut de pârâul Simila, care are ca afluent la dreapta pârâul Humăria.

Până în a doua jumătate a secolului  al XVII-lea mănăstirea s-a numit Simila sau Florentina. Biserica Mănăstirii are Hramul Sfântul Prooroc Ilie Tezviteanul, pe 20 iulie.

Tradiția spune că mănăstire s-a numit Florești de la o călugărită Florea ccare a ridicat o biserică de lemn cu hramul Sfântul Nocolae, după cum arată un document emis în 25 aprilie 1612 de către Ștefan Tomșa.

Mănăstirea Florești a fost intemeiată în jurul anului 1590 de către Cârstea Ghenovici , biv vel vornic al Țării de Sus și de soția sa, jupâneasa Anghelina.

În anul 1598 vornicul Ghenovici cumpără moșia Florești de la Lazar pitarul. Prin fata sa Călina- măritată cu marele sluger Costache, fiul preotului Ioan de la Epureni- mănăstirea intră în stăpânirea și îngrijirea familiei  Costăcheștilor, una dintre cele mai influente familii boierești al veacului al XVII-lea.

Între anii 1686-1694 este construită cea de-a doua biserică a Țării de Jos: „…nepot ctitor către Gavriliță Costache, vornicul și urmașii acestuia, Vasile vornicul cel mare și frații săi, Antohi Jora hatmanul și Lupu Costachi vel vistiernic în zilele lui Duca voievod, la valeat 7367 (1694), iulie 20”, conform inscripției de pe pisania situată în pronaos.

Pictura a aparţinut zugravului Mihail. În 20 august 1806, mănăstirea este închinată la Muntele Athos, iar pe data de 9 aprilie 1840 Mitropolitul cere ca mănăstirea Florești să fie lăsată printre mănăstirile pământene. Arhimandritul Nil, egumenul grec (1843-1863) al acestei mănăstiri, începe construcţia marii biserici şi a clopotniţei pe la 1843-1844.

Palatul Egumenesc este construit în anul 1858, iar în 1881 devine spital rural. În urma secularizării averilor mănăstireşti, egumenul Nil pleacă la Muntele Athos şi biserica rămâne neterminată. În 1873 se aprobă reînceperea lucrărilor după studiile arhitectonice ale arhitectului Burelli. Lucrările reîncep în 1879 şi se termină în 1883. A fost sfinţită la 20 iulie 1883 de Arhimandritul Nectarie Tomescu.

La 1893 biserica „Sfântul Ilie“ este declarată biserică de mir. În 1901 a căzut plafonul din tencuială pe şipci al bisericii, aşa că este reparată, punându-i-se un nou plafon din scânduri. Se tencuieşte şi se zugrăveşte în interior şi exterior. Tot acum se acoperă clopotniţa şi se instalează clopotele. Cafasul şi pictura în altar se realizează o dată cu reparaţiile generale ale bisericii, în anul 1936. Din cauza cutremurului din 1940 s-a dărâmat parţial frontonul, s-a fisurat semicalota altarului şi s-au deteriorat turnuleţele. S-au făcut reparaţii în 1946, acum înlăturându-se frontonul de pe faţada de apus a bisericii. Palatul stăreţiei a fost preluat în 1980 de Ministerul de Interne, fiind instalat în el spitalul rural Floreşti.

Din 1991 au început și lucrările de consolidare și de restaurare, prin grija ieromonahului Iezechiel Ariton.

Clopotniţa este o construcţie foarte înaltă din zid, cu trei etaje, cu gang de intrare, având câte o cameră în fiecare parte şi este acoperită cu tablă. Palatul Egumenesc, clădire solidă din zid, etajată, acoperită cu tablă. Aceasta se continuă spre nord cu o altă clădire din zid, parter, acoperită cu tablă, formând litera L cu o a doua clădire de zid acoperită cu tablă. Incinta este împrejmuită cu zid din piatră construit în anul 1800.

Firma Vertrantis efectueză curse zilnic până la mănăstire, 14 lei biletul. Plecare din Bârlad la ora 06.30,  12.00 și 15.30. Plecare din Florești la 07.50, 13.45 și 17.15 .

 

IMAG6175 IMAG6176 IMAG6177 IMAG6192 IMAG6209 IMAG6217 IMAG6225 IMAG6229

(trafic pe pagină)

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro