Istoric Personalități Muzee Case memoriale Statui și busturi Biserici și mănăstiri
Hoteluri Hosteluri Pensiuni Campinguri Altele
Restaurante şi Cafenele
Grădina zoologică Teatru Cinematograf Centru Spa Parcuri Cluburi Cazinouri
Căi de acces: Rutiere Feroviare

Bârlad: Gări Autogări Taxi Închirieri auto

Județ: Gări Autogări Taxi Închirieri auto
Prefectură Consiliul Județean Primării Servicii deconcentrate
Spitale Cabinete individuale Farmacii Saloane de înfrumusețare
Creșe Grădinițe Grădinițe private Școli Licee Învățământ superior
Centre de informare turistică Agenții de turism

NECROPOLA DE SEC. IV P. CHR. DE LA BOGDĂNEȘTI – FĂLCIU

Primele informaţii legate de existenţa unui sit arhelogic în perimetrul satului Bogdaneşti, com. Fălciu au fost lansate de neobositul şi îndrăgostitul de arheologie prof. Coman Ghenuţă de la Liceul din oraşul  Murgeni.

După primele observaţii de suprafaţă realizate de regretatul arheolog Vasile Palade lucrările propriu zise au început la data de 1 iulie 1967, având drept scop salvarea mormintelor, care se distrugeau cu mare rapiditate ca urmare a prăbuşirilor repetate malurilor Prutului, din dreptul casei lui N. Diaconu, înspre nord – punctul La lutărie. 

Din punct de vedere topografic terenul  este un lot oval, flancat spre est de lunca Prutului, Copăceana, care se revarsă în Prut, ocolind lotul real spre vest şi sud ( până la vărsare). În dreptul casei lui N. Diaconu, înspre nord, între şoseaua ce duce la Fălciu şi malul Prutului există o fâşie de teren de circa 20 – 40 m lăţime şi 200-250 m lungime, unde în malul gârlei  au apărut  schelete şi urme de gropi  cu altă destinaţie.

Din acest mal, locuitorii satului Bogdăneşti, obijnuiau să sape pământ pentru chirpici, înaintând  în medie cu 1 m pe an, în adâncime. De asemenea terenul şi implicit necropola au mai fost afectate  şi de nişte  tranşee şi fortificaţii  militare, din  timpul  celui de al doilea  război mondial (1941).

În urma celor 5 campanii de cercetare au fost scoase la lumină 152 de morminte, de înhumaţie şi incineraţie, două gropi cu schelete de caini în interior, 19 gropi menajere în mare majoritate încadrate în evul mediu timpuriu, sec. IX – X, multe neprecizate cronologic şi o groapa datată în secolul IV p. CH., trei locuinţe de suprafaţă din care două sunt încadrate cronologic în sec IX – X, iar una nu este încadrată. şi patru bordeie încadrate în secolele VIII – IX.

Sursa: www.muzeuparvan.ro

(trafic pe pagină)

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro